Zakup mieszkania na Kwartale w 5 krokach:

 • KROK 1

  UMOWA REZERWACYJNA

 • Pierwsza umowa zawierana z Kamieńskim TBS sp. z o.o., polega na rezerwacji danego lokalu do momentu podpisania umowy przedwstępnej. Jeśli zakup nieruchomości jest kredytowany przez kupującego, klient otrzymuje dokumenty Kamieńskiego TBS sp. z o.o. (takie jak KRS, pozwolenie na budowę, księga wieczysta itp.) do przedstawienia w wybranym przez siebie banku.

 • Krok 2.

  UMOWA PRZEDWSTĘPNA

 • Umowa ta zobowiązuje sprzedającego i kupującego do zawarcia w przyszłości tzw. umowy przyrzeczonej, czyli umowy przeniesienia własności w określonym terminie w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej (klient ponosi koszt sporządzenia aktu). Po zawarciu tej umowy można wprowadzać zmiany do lokalu. Muszą być one jednak zaakceptowane przez obie strony oraz kierownika budowy.

 • Krok 3.

  UMOWA PRZYRZECZONA

 • Jest to ostatnia umowa, którą klient podpisuje z Kamieńskim TBS sp. z o.o. Przenosi ona prawo własności do lokalu na kupującego i podpisywana jest w kancelarii notarialnej. Po jej podpisaniu nabywca posiada prawo własności nieruchomości oraz udział w gruncie. W umowie tej zamieszczany jest wniosek do właściwego sądu o wydzielenie księgi wieczystej dla danego lokalu mieszkalnego.

 • Krok 4.

  PŁATNOŚĆ

 • Po podpisaniu aktu notarialnego nabycia mieszkania należy uregulować kwotę jego zakupu (termin będzie zawarty w akcie notarialnym).

 • Krok 5.

  ODBIÓR MIESZKANIA

 • Po wpływie całości ceny sprzedaży, sprzedający ustala z kupującym dokładny termin odbioru lokalu. W wyznaczonym dniu spisuje się protokół odbioru mieszkania i klient otrzymuje klucze do lokalu. Jeśli dane mieszkanie posiada usterki wskazane przez kupującego, termin ich usunięcia zostaje wpisany do protokołu.